Transport

Nasze produkty docierają na adres dostawy samochodem ciężarowym.
Zamawiając transport upewnij się, że na adres docelowy może wjechać pojazd
o DMC 40 ton, 4m wysokości, 16,5m długości, 2,45m szerokości.

Zobacz film