Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST BHB BERTSCH HOLZBAU SP. Z O.O. Z SIEDZIBA PRZY UL. JANA PAWŁA II 29, 33-300 NOWY SĄCZ, E-MAIL : RODO@BERTSCH-HOLZBAU.EU
  2. PAŃSTWA DANE OSOBOWE (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL, TELEFON, NIP, REGON, FIRMA, ADRES) W ZAKRESIE PODANYM PRZEZ PAŃSTWO ADMINISTRATOROWI, PRZETWARZANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W CELU USTOSUNKOWANIA SIĘ I UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA KORESPONDENCJĘ LUB W CELU SKIEROWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA KORESPONDENCJI DO PAŃSTWA, W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ PRZEZ ADMINISTRATORA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARZĄ, JAK RÓWNIEŻ W CELU ARCHIWIZACJI KORESPONDENCJI, BĘDĄCYCH REALIZACJĄ PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA (PODSTAWA ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO).
  3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO; BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES ISTNIENIA USPRAWIEDLIWIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA; NIE BĘDĄ PROFILOWANE ORAZ ADMINISTRATOR NIE BĘDZIE POJMOWAŁ WOBEC PAŃSTWA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI W OPARCIU O UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE.
  4. W KAŻDYM CZASIE PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA: DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA ORAZ PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH, A TAKŻE DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO, DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA PRZEZ ADMINISTRATORA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO JEST DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, GDY PRZETWARZANIE PRZEZ ADMINISTRATORA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NARUSZA PRZEPISY PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
  5. PODANIE ADMINISTRATOROWI DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, ALE NIEZBĘDNE, W CELU USTOSUNKOWANIA SIĘ I UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA KORESPONDENCJĘ KIEROWANĄ DO ADMINISTRATORA LUB W CELU SKIEROWANIA DO PAŃSTWA KORESPONDENCJI PRZEZ ADMINISTRATORA.
  6. DO PAŃSTWA DANYCH MOGĄ TEŻ MIEĆ DOSTĘP PODWYKONAWCY ADMINISTRATORA, W TYM PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE, NP. FIRMY KSIĘGOWE, PRAWNICZE, INFORMATYCZNE, FIRMY TRANSPORTOWE, KURIERSKIE, ŚWIADCZĄCE USŁUGI POCZTOWE.